June 17, 2024

Khazanah

2 min read
Dalam Mughni al-Labib, Ibnu Hisyam berkata: إِن النكرَة إِذا اعيدت نكرَة كَانَت غير الأولى...