June 17, 2024

Kajian: Transmisi Sanad Al-Quran dan Pemberian Sanad Tuhfatul Athfal

Alhamdulillah, pada subuh ini Selasa 2 Februari 2023 Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Syech Ahmad Chatib Al-Minangkabawi kedatangan tamu yang mulia dari Bogor. Seorang hafizh yang masih tergolong muda sekaligus sebagai peneliti sanad nusantara. Beliau adalah Gus M. Abid Muaffan Al-Jawwi.

Dalam Kajian ba’da subuh tadi, beliau memaparkan beberapa hal tentang Al-Quran, kemuliaan ahli Quran sekaligus menekankan pentingnya sanad dalam berilmu apalagi terkait Al-Quran. Selain memberikan kajian, beliau juga memberi semangat dan motivasi kepada semua santri agar senantiasa bersemangat dalam mengkaji Al-Quran.

Dalam hal sanad, beliau sangat menekankan bahwa sanad sangat penting keberadaannya. Sebagaimana yang kita ketahui sanad adalah silsilah atau mata rantai yang menyambungkan seorang penuntut ilmu (al-hafizh) sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang penuntut ilmu menrima dari seorang guru. Guru inipun terima dari gurunya. Begitulah seterusnya setiap jenjang/generasi hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Seandainya sanad ini tidak ada, niscaya akan banyak pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai alasan atau kepentingan bahwa ilmu yang diterimanya sahih dari Rasulullah SAW. Beliau juga menyampaikan bagaimana transmisi sanad Al-Quran sehingga sampai ke bumi nusantara.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan bahwa setiap amal yang bersentuhan dengan Al-Quran dan niat yang benar akan menjadi sebuah kemuliaan dan keberkahan.

Selain menyampaikan materi materi terkait Al-Quran, Gus M. Abid Muaffan Al-Jawwi, juga mendengarkan setoran hafalan matan Tuhfatul Athfal dan memberikan sanad kitab Tuhfatul Athfal tersebut kepada salah seorang ustadz (M. Mufid Al-Izza) selaku guru tahsin. Matan Tuhfatul Athfal adalah termasuk kitab pegangan dalam ilmu tajwid.